Login
Register
Informace o firmě
By using our software you accept the terms of use and privacy policy. If you do not agree, please do not use our products. We reserve to change the conditions over time. Applications are distributed as they are. We are not responsible for any damage caused by their use. Applications from official sources do not contain malware or other malicious software (we recommend the installation from our account on GooglePlay). For questions or doubt, ask for details via email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

General principles of privacy:
 • We are committed to providing personal information and statistical data to third parties (except advertising and statistic systems - Google Analytics, etc.)
 • Applications collect only the data needed for statistical purposes or billing information (for paid apps)
 • The data are protected against abuse. We are not liable for damage caused by external influences (hacker attack, technical failure, theft, natural disaster, etc.)

What kind of data we collect and use ?

 • GooglePlay data required for billing (name, address, country, etc.).
 • Login credentials for website services (where registration is necessary)
 • Information about the geography location, tip the equipment used, system information, and other similar identifiers, these information is used only to improve our services and to analyze users
 • Insights for search Web browsers for tailoring ads
 • Email addresses of registered users for the purpose of sending newsletters
 • Statistics approaches to analytical services (eg Google Analytics)
 • We use cookies, small files recording your activity for the purpose of statistics (GoogleAnalytics, GooglePlay, Facebook and other services). These guidelines follow the principles of individual services.

Advertisement and third-party accessories

 • Some applications use advertisements or third party services (Facebook, Google Adsense, ...)
 • We are not responsible for the content of third-party ads, but we use proven services
 • Also, these third party ads system can collect analytical data for statistical purposes
 • We do not take any responsibility for the functionality of third-party add-ons

Third Party Rights
 • Applications not infringe rights of third parties, manufacturing applications use their own resources or freely available sources
 • We reserve all rights, you may use the application, but you must not continue to be used for commercial purposes for their own profit without our consent

Restrictions on property rights

 • Applications are solely our property, it is permissible dissemination, downloading, referencing, application distribution is only possible from sources published by our Party
 • You may not resell our application by a third party without prior consent
 • Do not abuse any video or audio materials from the application

Contact

 • If you have questions, contact us on email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Our complete contact: Miroslav Lipavsky 569 635 61 Dolni Ujezd, Czech Republic, http://www.elmicom.comVytváříme a provozujeme weby, eshopy, mobilní aplikace. Individuální řešení s využitím ekonomicky efektivních nástrojů.

Děláme weby, eshopy, mobilní aplikace. Realizujeme vlastní IT projekty a rádi se "vyvětráme" při pořádání firemních a kulturních akcí.

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miroslav Lipavský IČ 67459145 se sídlem v Dolním Újezdu (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Dolní Újezd 635 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. telefon: 722 454 067

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Vaše osobní údaje chráníme, neprodáváme je třetím osobám. Sbíráme pouze nezbytné údaje, jejich rozsah je individuální v závislosti na smluvním vztahu (kupní smlouvy, faktury, smlouvy o pronájmu). Abychom zajistili bezproblémový provoz internetových služeb využíváme analytické nástroje třetích stran. Tyto nástroje využívají některé Vaše osobní údaje (např IP adresu). Jejich sbírání je nutné pro zajištění bezproblémového provozu webových služeb, zajištění a vylepšování kvality služeb, předložení vhodného obsahu v závislosti na geografické poloze návštěvníka, druhu zobrazovacího zařízení. Analyzujeme chování zákazníků, které využíváme ke zlepšování služeb a zároveň jako zpětnou vazbu pro kontrolu funkčnosti webových služeb. Používáme soubory cookie, které ukládají některé Vaše osobní údaje a slouží k Vaší identiikaci (např. uložení zboží v košíku eshopu). Bez těchto souborů nemůžeme zajistit správnou funkci webových služeb. Veškeré osobní údaje sesbírané tímto způsobem slouží pouze pro účely zajištění funkce webové služby a pro analytické účely.  Veškerá data jak v elektronické tak tištěné podobě jsou fyzicky zabezpečna proti přístupu třetích osob a jsou přístupné pouze ze zabezpečených prostor kanceláře či počítače pověřené osoby. Webové služby využívají v maximální možné míře zabezpečení a jsou preventivně zaopatřeny (firewall, https protokol). Šanony s tištěnými materiály jsou uloženy v uzamčené kanceláři bez přístupu cizích osob.  

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou: účetní firma, zasílatelské služby, poskytovatel webových služeb, analytické webové služby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 


VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.  

3. Máte-li jakékoliv dotazy či požadavky týkající se zpracování Vašich osobních data, napište nám. Vaše požadavky zpracujeme v co nejkratší době a v souladu s podmínkami GDPR. 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložení tištěných materiálů v uzamčených prostorách bez  přístupu jiných než pověřených osob a zabezpečení přístupu k výpočetní technice (zaheslované počítače, přístupné pouze ze zabezpečené kanceláře, webové služby komunikující přes zabezoečený přenos https, zálohy dat uzamčené v uzamykatelných zásuvkách kanceláře a podobně).

3.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.  

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Co jsou cookies?
Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Soubory cookie třetích stran
V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá souborů cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Jak odmítnout soubory cookie?
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookie.

Všechny moderní prohlížeče vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookie. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, aby vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku Nápověda, Možnosti nebo Předvolby, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.

Doporučujeme vám, abyste při navštěvování našich webových stránek soubory cookie nevypínali.

Máte zájem o naše služby ? Napište nám ...

webdesign, website creation, programming, webdesign Litomyšl, internet apps, internet advertisement, campaings, sound&light services, wedding DJ, party music, karaoke, carnival music, kid party, IT service, Dolní Újezd, Litomyšl, Polička, okres Svitavy, android apps, Android developer, free android app for kids.